در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 20 آذر 1398
 • اساتید هیأت علمی


  نام و نام خانوادگی:رضا مرادی

  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

  رتبه علمی: استادیار _ عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

  رشته تحصیلی :مکانیک گرایش تبدیل انرژی

  تخصص و گرایش:خودرو-هیدرولیک-انتقال حرارت

  پست الکترونیک:Rezamoradi@tvu.ac.ir  _   auto_moradi@yahoo.com


  نام و نام خانوادگی:مهدی منتظر القائم

  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی دانشگاه درسدن آلمان

  رتبه علمی: استادیار _ عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

  رشته تحصیلی: عمران

  تخصص و گرایش: سازه
  پست الکترونیک: Mmontazerolghaem@tvu.ac.ir   _    Montazer9@gmail.com


  نام و نام خانوادگی: اردشیر عبدی

  مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

  رتبه علمی: مربی _ عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

  رشته تحصیلی: صنایع چوب

  تخصص و گرایش: چند سازه های چوبی

  پست الکترونیک:Aabdi@tvu.ac.ir


  نام و نام خانوادگی:سید حمید موسوی

  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی دانشگاه صنعتی شریف

  رتبه علمی: استادیار _ عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

  رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

  تخصص و گرایش:مواد و سازه های هوشمند، سیستم های حرارتی، ارتعاشات

  پست الکترونیک: hmid.mousavi@gmail.com


  نام و نام خانوادگی:سعید اصلان زاده

  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی دانشگاه تربیت مدرس

  رتبه علمی: استادیار _ عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

  رشته تحصیلی: شیمی آلی

  تخصص و گرایش:شیمی

  پست الکترونیک: saeed_aslanzadeh@yahoo.com


  نام و نام خانوادگی:اکبر اجلی

  مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

  رتبه علمی: مدرس

  رشته تحصیلی: مهندسی ساخت و تولید

  تخصص و گرایش: طراحی و مدل سازی به کمک رایانه - طراحی و ساخت قالب های فلزی و پلاستیک
  پست الکترونیک: die_mold_shargh@yahoo.com


  نام و نام خانوادگی:احمد مهرابی

  مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر

  رتبه علمی: مربی _ عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

  رشته تحصیلی: مهندسی نساجی

  تخصص و گرایش:کارشناس صنعت نساجی و بافندگی - کارآفرینی

  پست الکترونیک: ahmadmehrabi9376@gmail.com


  نام و نام خانوادگی:صادق میرزا محمدی

  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

  رتبه علمی: استادیار _ عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

  رشته تحصیلی: مهندسی مواد

  تخصص و گرایش: مواد پیشرفته
  پست الکترونیک: S-Mirzamohammadi@tvu.ac.ir


  نام و نام خانوادگی:یعقوب دادگر اصل

  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی-پسا دکتری دانشگاه ملی پوسان کره جنوبی

  رتبه علمی: استادیار _ عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

  رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

  تخصص و گرایش: شکل دهی فلزات- طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر-ماشینکاری

  پست الکترونیک: y.dadgar.a@gmail.com


  نام و نام خانوادگی: سید جلال هاشمی

  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی  دانشگاه تربیت مدرس

  رتبه علمی: استادیار _ عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

  رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

  تخصص و گرایش:  شکل دهی فلزات-شبیه سازی اجزای محدود، کامپوزیت های زمینه فلزی و زمینه ترموپلاستیک

  پست الکترونیک: j_hashemi@tvu.ac.ir


   

  نظرات کاربران