در حال بارگذاری ...
دوشنبه 8 آذر 1400

اساتید هیأت علمی


نام و نام خانوادگی:رضا مرادی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: استادیار _ عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

رشته تحصیلی :مکانیک گرایش تبدیل انرژی

تخصص و گرایش:خودرو-هیدرولیک-انتقال حرارت

پست الکترونیک:Rezamoradi@tvu.ac.ir  _   auto_moradi@yahoo.com


نام و نام خانوادگی:مهدی منتظر القائم

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی دانشگاه درسدن آلمان

رتبه علمی: استادیار _ عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

رشته تحصیلی: عمران

تخصص و گرایش: سازه
پست الکترونیک: Mmontazerolghaem@tvu.ac.ir   _    Montazer9@gmail.com


نام و نام خانوادگی: اردشیر عبدی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رتبه علمی: مربی _ عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

رشته تحصیلی: صنایع چوب

تخصص و گرایش: چند سازه های چوبی

پست الکترونیک:Aabdi@tvu.ac.ir


نام و نام خانوادگی:هادی محمدی زرندینی

مدرک تحصیلی: دکتری دانشگاه صنعتی امیر کبیر

رتبه علمی:استادیار _ عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

رشته تحصیلی: ریاضی

تخصص و گرایش: ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازی

پست الکترونیک: hmohammadi@tvu.ac.ir 


نام و نام خانوادگی:ابراهیم زارعی علی آبادی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رتبه علمی:مربی _ عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

رشته تحصیلی: برق مخابرات گرایش موج

تخصص و گرایش: کار با انواع میکروکنترلرها


نام و نام خانوادگی:محمدهیرش باقدم

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه بوعلی سینا همدان

رتبه علمی:مربی _ عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی

تخصص و گرایش:طراحی کاربردی، مکانیک شکست، تجزیه و تحلیل به کمک نرم افزار ABAQUS ، مکانیک خودرو، نوآوری در مکانیزم صنعتی و سیستم ابتکاری، ثبت اختراع داخلی و پتنت بین المللی

پست الکترونیک:mhbaghadam@gmail.com

رزومه انگلیسی

رزومه فارسی


نام و نام خانوادگی:مرتضی رمضانی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر

رتبه علمی:مربی _ عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

تخصص و گرایش: طراحی، تحلیل و ساخت به کمک کامپیوتر، طراحی سیستم های فضایی، ماشینکاری، قالبسازی، روش های هوش مصنوعی و مواد مرکب

پست الکترونیک: m-ramezani@tvu.ac.ir


نام و نام خانوادگی:سید حمید موسوی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی دانشگاه صنعتی شریف

رتبه علمی: استادیار _ عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

تخصص و گرایش:مواد و سازه های هوشمند، سیستم های حرارتی، ارتعاشات

پست الکترونیک: hmid.mousavi@gmail.com


نام و نام خانوادگی:سعید اصلان زاده

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی دانشگاه تربیت مدرس

رتبه علمی: استادیار _ عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

رشته تحصیلی: شیمی آلی

تخصص و گرایش:شیمی

پست الکترونیک: saeed_aslanzadeh@yahoo.com


نام و نام خانوادگی:اکبر اجلی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رتبه علمی: مدرس

رشته تحصیلی: مهندسی ساخت و تولید

تخصص و گرایش: طراحی و مدل سازی به کمک رایانه - طراحی و ساخت قالب های فلزی و پلاستیک
پست الکترونیک: die_mold_shargh@yahoo.com


نام و نام خانوادگی:احمد مهرابی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر

رتبه علمی: مربی _ عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

رشته تحصیلی: مهندسی نساجی

تخصص و گرایش:کارشناس صنعت نساجی و بافندگی - کارآفرینی

پست الکترونیک: ahmadmehrabi9376@gmail.com


نام و نام خانوادگی:صادق میرزامحمدی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-دوره تحقیقاتی در دانشگاه ملی علم و صنعت میسی(مسکو)

رتبه علمی: استادیار _ عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

رشته تحصیلی: مهندسی مواد

تخصص و گرایش: مواد پیشرفته
پست الکترونیک: S-Mirzamohammadi@tvu.ac.ir


نام و نام خانوادگی:یعقوب دادگر اصل

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی-پسا دکتری دانشگاه ملی پوسان کره جنوبی

رتبه علمی: استادیار _ عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

تخصص و گرایش: شکل دهی فلزات- طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر-ماشینکاری

پست الکترونیک: ydadgar@tvu.ac.ir


نام و نام خانوادگی: سید جلال هاشمی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی  دانشگاه تربیت مدرس

رتبه علمی: استادیار _ عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

تخصص و گرایش:  شکل دهی فلزات-شبیه سازی اجزای محدود، کامپوزیت های زمینه فلزی و زمینه ترموپلاستیک

پست الکترونیک: j_hashemi@tvu.ac.ir

رزومه


نام و نام خانوادگی: محسن فضلوی

مدرک تحصیلی: دکتری -پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

رتبه علمی: استادیار _ عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

رشته تحصیلی: مهندسی عمران-زلزله

تخصص و گرایش: مهندسی زلزله، ژئوتکنیک لرزه ای، اندرکنش خاک و سازه، مدلسازی عددی، ژئوفیزیک کاربردی و پردازش سیگنال

پست الکترونیک:  Mfazlavi@tvu.ac.ir  

رزومهنام و نام خانوادگی: رحیم امین زاده

مدرک تحصیلی: دکتری -مهندسی عمران مدیریت ساخت از دانشگاه ملی مالزی(‌UKM)

رتبه علمی: استادیار _ عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

تخصص و گرایش: مدیریت ساخت

پست الکترونیک:  aminzade416@gmail.com


 

نظرات کاربران