در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 25 شهریور 1400
 • درباره خوابگاه

  مقررات و شرایط استفاده از خوابگاه

   

  شرایط استفاده از خوابگاه : 

  با توجه به مندرجات دفترچه راهنمای آزمون ورودی آموزشکده های فنی و حرفه ای مبنی بر اینکه " هیچ یک از آموزشکده های فنی و حرفه ای تعهدی در قبال تأمین مسکن و خوابگاه و یا  پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان را ندارند " و نظر به محدودیت ظرفیت خوابگاه مرکز، در صورت امکان و بر اساس اولویت، خوابگاه به تعداد محدودی از دانشجویان واجد شرایط و برای استفاده حداکثر تا دو  ترم تحصیلی واگذار خواهد شد.
  مقررات خوابگاه :

  ـ  احترام به شعائر اسلامی و رعایت مقررات و قوانین جمهوری اسلامی الزامی است.
  ـ  رعایت مواد مندرج در آیین نامه خوابگاه ها برای کلیه دانشجویان ساکن در خوابگاه الزامی است.
  ـ  انجام تبلیغات و برنامه های فرهنگی خوابگاه با هماهنگی مسئول خوابگاه و با رعایت ضوابط و آیین نامه مربوطه در محل خوابگاه خواهد بود. بدیهی است انتشار هرگونه اعلامیه و نوشتن هر نوع شعار بدون هماهنگی و کسب مجوز از مسئولین مربوطه ممنوع است.
  ـ  رعایت ادب و احترام متقابل بین دانشجویان و مسئولین خوابگاه الزامی است.
  ـ  ظاهر شدن با سر و وضع و لباس نامناسب که مغایر با شئون و آداب اسلامی باشد در محیط و اماکن عمومی اطراف خوابگاه که در معرض انظار عام می باشد ممنوع است .

  ـ  ایجاد هرگونه مزاحمت که سبب سلب آسایش ساکنان خوابگاه گردد از قبیل سرو صدا و بلند کردن بیش از حد صدای رادیو و تلویزیون و ... ممنوع است .
  ـ  چنانچه فرد یا افرادی به هر دلیل به تذکرات سرپرستان خوابگاه توجه نکنند مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
   

  آدرس سایت رفاهی( خوابگاه و تغذیه):
  www.refahi.tvct1.ac.ir

   

  نظرات کاربران