در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 25 شهریور 1400
 • درباره معاونت

   

  معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده :

  نام و نام خانوادگی:رضا مرادی

  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

  رتبه علمی: استادیار _ عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

  رشته تحصیلی :مکانیک گرایش تبدیل انرژی

  تخصص و گرایش:خودرو-هیدرولیک-انتقال حرارت

  پست الکترونیک:Rezamoradi@tvu.ac.ir  _   auto_moradi@yahoo.com

  شرح وظایف سازمانی

  تلفن دفتر :  02166140339

  فکس : 02166140339


  نام و نام خانوادگی :حمید رضا عابدی
  سمت : رئیس گروه پژوهش و فناوری
  وظایف سازمانی : رسیدگی به امور پژوهشی دانشکده
  مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی و پژوهشی
  شماره تماس اداره : 66138515
  داخلی :298
   

  نام و نام خانوادگی:پویان وحیدیان
  سمت :کارشناس مسئول مرکز رشد علم و فناوری
  وظایف سازمانی : پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار دانشگاه
  مدرک تحصیلی : مهندسی فناوری و اطلاعات
  شماره تماس : ۶۶۳۱۹۸۰۹

  داخلی :272

   


  نام و نام خانوادگی:محمد عباس احمدی
  سمت :کارشناس مسئول فناوری اطلاعات
  وظایف سازمانی : پشتیبانی از شبکه و اینترنت دانشکده
  مدرک تحصیلی : کارشناس فناوری اطلاعات
  شماره تماس : 66319882

  داخلی :274


  نام و نام خانوادگی:حامد کاشانی
  سمت :کارشناس مسئول پژوهش و فناوری اطلاعات-مدیر سایت دانشکده
  وظایف سازمانی : کارشناس پژوهش و فناوری اطلاعات
  مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
  شماره تماس : 66138515

  داخلی :298

   

  نام و نام خانوادگی:نسرین سیارپور
  سمت :کارشناس کتابخانه
  وظایف سازمانی :کتابدار
  مدرک تحصیلی : کارشناسی
  شماره تماس : 277