در حال بارگذاری ...
دوشنبه 8 آذر 1400

درباره معاونت

 

معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده :

نام و نام خانوادگی:رضا مرادی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: استادیار _ عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

رشته تحصیلی :مکانیک گرایش تبدیل انرژی

تخصص و گرایش:خودرو-هیدرولیک-انتقال حرارت

پست الکترونیک:Rezamoradi@tvu.ac.ir  _   auto_moradi@yahoo.com

شرح وظایف سازمانی

تلفن دفتر :  02166140339

فکس : 02166140339


نام و نام خانوادگی :حمید رضا عابدی
سمت : رئیس گروه پژوهش و فناوری
وظایف سازمانی : رسیدگی به امور پژوهشی دانشکده
مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی و پژوهشی
شماره تماس اداره : 66138515
داخلی :298
 

نام و نام خانوادگی:پویان وحیدیان
سمت :کارشناس مسئول مرکز رشد علم و فناوری
وظایف سازمانی : پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار دانشگاه
مدرک تحصیلی : مهندسی فناوری و اطلاعات
شماره تماس : ۶۶۳۱۹۸۰۹

داخلی :272

 


نام و نام خانوادگی:محمد عباس احمدی
سمت :کارشناس مسئول فناوری اطلاعات
وظایف سازمانی : پشتیبانی از شبکه و اینترنت دانشکده
مدرک تحصیلی : کارشناس فناوری اطلاعات
شماره تماس : 66319882

داخلی :274


نام و نام خانوادگی:حامد کاشانی
سمت :کارشناس مسئول پژوهش و فناوری اطلاعات-مدیر سایت دانشکده
وظایف سازمانی : کارشناس پژوهش و فناوری اطلاعات
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
شماره تماس : 66138515

داخلی :298

 

نام و نام خانوادگی:نسرین سیارپور
سمت :کارشناس کتابخانه
وظایف سازمانی :کتابدار
مدرک تحصیلی : کارشناسی
شماره تماس : 277