در حال بارگذاری ...
جمعه 24 اردیبهشت 1400
 • درباره معاونت

   

  معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده :

   

  شرح وظایف سازمانی

  رزومه علمی، پژوهشی و اجرایی

   

  تلفن دفتر :  02166140339

  فکس : 02166140339

  پست الکترونیک : 


  نام و نام خانوادگی :حمید رضا عابدی
  سمت : رئیس گروه پژوهش و فناوری
  وظایف سازمانی : رسیدگی به امور پژوهشی دانشکده
  مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی و پژوهشی
  شماره تماس اداره : 66138515
  داخلی :298
   

  نام و نام خانوادگی:پویان وحیدیان
  سمت :کارشناس مسئول مرکز رشد علم و فناوری
  وظایف سازمانی : پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار دانشگاه
  مدرک تحصیلی : مهندسی فناوری و اطلاعات
  شماره تماس : ۶۶۳۱۹۸۰۹

  داخلی :272

   


  نام و نام خانوادگی:محمد عباس احمدی
  سمت :کارشناس مسئول فناوری اطلاعات
  وظایف سازمانی : پشتیبانی از شبکه و اینترنت دانشکده
  مدرک تحصیلی : کارشناس فناوری اطلاعات
  شماره تماس : 66319882

  داخلی :274


  نام و نام خانوادگی:حامد کاشانی
  سمت :کارشناس مسئول پژوهش و فناوری اطلاعات-مدیر سایت دانشکده
  وظایف سازمانی : کارشناس پژوهش و فناوری اطلاعات
  مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
  شماره تماس : 66138515

  داخلی :298

   

  نام و نام خانوادگی:نسرین سیارپور
  سمت :کارشناس کتابخانه
  وظایف سازمانی :کتابدار
  مدرک تحصیلی : کارشناسی
  شماره تماس : 277