در حال بارگذاری ...
دوشنبه 8 آذر 1400

معرفی معاونت اداری و مالی دانشکده فنی انقلاب اسلامی تهران

معاونت اداری مالی


نام و نام خانوادگی:سعید اصلان زاده

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی دانشگاه تربیت مدرس

سمت:معاون مالی و اداری

رتبه علمی: استادیار _ عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

رشته تحصیلی: شیمی آلی

تخصص و گرایش:شیمی

پست الکترونیک: saeed_aslanzadeh@yahoo.com

شرح وظایف سازمانی

تلفن دفتر : 66319950 - 021

فکس : 66319950 - 021


نام و نام خانوادگی : مجید عباسی

سمت :رئیس امور اداری و پشتیبانی

وظایف سازمانی:انجام کلیه امور اداری

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

شماره داخلی :228  شماره تماس اداره:66319949


نام و نام خانوادگی : مهدی جباری

سمت :مسئول امور عمومی دانشکده-کارشناس مسئول امور اداری و پشتیبانی

وظایف سازمانی:انجام امور اداری و پشتیبانی

مدرک تحصیلی :کارشناسی مهندسی مکانیک

شماره داخلی :232 شماره تماس اداره:66319945


نام و نام خانوادگی : سید مرتضی حسینی

سمت :کارشناس مسئول امور اداری و دبیرخانه

وظایف سازمانی: ثبت نامه های اداری وارده و اتوماسیون اداری

مدرک تحصیلی :کارشناسی راهنمای آموزشی

شماره داخلی :215  شماره تماس اداره: 66319882


نام و نام خانوادگی : عباس زمانی

سمت :کارپردازی

وظایف سازمانی: کلیه امور کارپردازی

مدرک تحصیلی :کاردانی

شماره داخلی :227


نام و نام خانوادگی : صابر جهانگرد

سمت :کارپردازی
وظایف سازمانی: کلیه امور کارپردازی
مدرک تحصیلی :دیپلم گرافیک

شماره داخلی :۲۲۷