در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 1 فروردین 1397

درباره معاونت دانشجویی و فرهنگی

درباره معاونت دانشجویی و فرهنگی

 

 

 

 

معاونت دانشجویی : آقای علی اصغر پهلوان 

 

 این معاونت عهده دار سیاستگذاری، برنامه ریزی و ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان است. معاونت دانشجویی از جمله حوزه هایی است که دانشجویان عزیز در طول دوران تحصیل خود در دانشگاه با آن به طور مستمر سروکار دارند. از آن جا که اصولا کلیه امور مربوط به دانشجویان در حیطه وظایف این معاونت است، آشنایی با قسمت های مختلف این حوزه بسیار ضروری و مفید به نظر می رسد. 

نظرات کاربران