در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 1 فروردین 1397

آیین نامه استفاده از پست الکترونیک

آیین نامه استفاده از پست الکترونیک

بسمه تعالی

 

آئین نامه استفاده از پست الکترونیک
 دانشکده فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی

 

 

1) مقدمه

آئین نامه استفاده از پست الکترونیکی، مجموعه ضوابطی است جهت حفظ امنیت و استفاده صحیح از امکانات و خدمات پست الکترونیکی دانشکده در اختیار مجموعه اساتید و همکاران قرار داده می شود.

این آئین نامه در استفاده از پست الکترونیک یک آئین نامه قطعی نیست و کلیه مقررات اداری – آموزشی سطح بالاتر موجود در استفاده از منابع و تجهیزات دولتی و محدودیتهای قانونی ساعات کار می توانند بر این آئین نامه تاثیرگذار باشند.

2) حوزه کاربرد

این آئین نامه شامل خدمات پست الکترونیکی دانشکده ، ارسال و دریافت پست الکترونیک حاوی عناوین، متون، آدرسهای ذکر شده در نامه های الکترونیکی و فایلها یا متنهای پیوست شده می باشد.

تذکر:  این آئین نامه شامل سرویسهای پست الکترونیکی خارج از دانشکده نمی باشد.

3) حق استفاده

سرویسها و خدمات ارائه شده جهت استفاده کلیه اساتید و کارکنان دانشکده می باشد. کلیه کاربران باید مقررات و ضوابط دانشکده را رعایت نموده و به ضوابط داخلی واحدها و بخشهای مختلف دانشکده احترام گذارند. همچنین محدودیتها، استانداردها و قوانین کلی کشور را رعایت نمایند.

4) امنیت

4-1) کاربران مسئول حفاظت از شناسه کاربری و رمز عبورشان هستند و از این شناسه باید در حدود اختیار داده شده استفاده کنند. هر کاربر در برابر کلیه تعاملاتی که با استفاده از پست الکترونیک و با اختیارات شناسه کاربریش انجام می دهد مسئول است.

4-2) دستیابی به شناسه کاربری نباید به امانت داده شده یا فروخته شود و اجازه واگذاری به اشخاص غیر وجود ندارد.

4-3) کاربران باید از نامه های مهم و اطلاعات ضروری خود پشتیبان تهیه نمایند.

4-5) کلیه موارد ناشی از تخریب ویروس های کامپیوتری بر روی سرویس ایمیل از طرف کاربران به عهده خود کاربر می باشد.

4-6) کاربران باید هنگام باز کردن نامه هایی که فرستندگان آنها را نمی شناسند هشیار بوده و پیوست نامه های ناشناس را باز نکنند، در غیر این صورت حتما آنها را ویروس یابی نمایند. کلیه نامه ها و پیوستهای رمز دار یا فشرده شده باید رمز گشایی، باز و سپس ویروس یابی شوند.

5) محرمانگی

5-1) باید توجه کرد نامه های محرمانه و حساس حتما قبل از ارسال رمزنگاری شوند و نامه هایی که دارای محرمانگی زیادی هستند توسط پست الکترونیک به شبکه های خارجی ارسال نگردند.

5-2) سوء استفاده از اختیارات اداری و آموزشی و در اختیار قرار دادن بدون مجوز اطلاعات شخصی افراد یا تغییر اطلاعات به نفع یا ضرر صاحب آن ، خلاف آئین نامه می باشد و عامل محدودیت های بیشتری در دستیابی به اطلاعات برای فرد خطاکار است.

6) سوء استفاده

سوء استفاده از آدرس پست الکترونیکی ممنوع است، در صورت مشاهده موارد سوء استفاده از آدرس پست الکترونیکی خود یا دیگران، مسئولین ذیربط کاملا مجاز به باز پس گیری این امکانات و خدمات می باشند، موارد زیر در این زمینه قابل ذکر است:

6-1) سرویسهای پست الکترونیک نبایستی برای اهداف غیرمعقول مانند موارد زیر استفاده شوند:

ارسال نامه ها و مطالب غیر مجاز و آزاردهنده برای دیگران - دخالت در فعالیت کاربران - استفاده مغایر با آئین نامه ها و سیاستهای دانشکده - ارسال نامه های زنجیره ای و نامه های ناشناس

6-2) ارسال نامه های الکترونیکی با شناسه کاربری دیگران ممنوع است.

6-3) استفاده از پست الکترونیک برای فعالیتهای غیرقانونی اکیدا ممنوع است. ترساندن، اذیت و آزار، سرقت یا مبادرت به دستیابی غیر مجاز به اطلاعات، مبادرت به رخنه کردن روی هر سیستم ارتباطی الکترونیکی، مبادرت به قطع کردن هر نوع ارتباط الکترونیکی بدون داشتن مجوز، تخطی از حق کپی، استفاده از نام و آرم(دانشکده) غیر مجاز است.

7) تخلفات

تخلفات باید بصورت محرمانه به حراست گزارش داده شود تا در مورد آنها تصمیم گیری شود. در صورت تخلف امکان باطل شدن سرویسهای پست الکترونیک اعطا شده، ثبت در پرونده های علمی و پرسنلی، معرفی به کمیته انضباطی ، حراست دانشکده ، پیگیریهای قضایی و موارد لازم الاجراء قانونی وجود دارد.

 

 

ارائه کننده : فناوری اطلاعات

نظرات کاربران