در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 29 خرداد 1398
 • آیین نامه های آموزشی

  آیین نامه های آموزشی

  بسمه تعالی

  قابل توجه کلیه دانشجویان

     بدینوسیله به اطلاع می رساند برابر بخشنامه واصله کلیه دانشجویان می بایست حداکثر پس از گذراندن دو نیمسال تحصیلی ( ترم اول و دوم ) نسبت به تحویل اصل مدرک تحصیلی دوره متوسطه ( دیپلم ) ، جهت تکمیل پرونده دوره کاردانی خود اقدام نمایند ، لذا کلیه دانشجویان  با دریافت گواهی اشتغال به تحصیل و ارائه آن به هنرستان محل تحصیل دوره متوسطه ، اصل مدرک دیپلم خود را دریافت و جهت درج در پرونده به بایگانی آموزش تحویل نمایند . بدیهی است در صورت عدم ارائه از ادامه تحصیل دانشجو جداً جلوگیری بعمل خواهد آمد و عواقب بعدی آن بعهده شخص دانشجو می باشد .

   

  اداره خدمات آموزشی