در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 1 فروردین 1397

معرفی معاونت آموزشی دانشکده فنی انقلاب اسلامی تهران

معرفی معاونت آموزشی دانشکده فنی انقلاب اسلامی تهران

 

 

 

 

معاونت آموزشی : مهندس سید حسین حسینی

این معاونت وظایف زیر را بر عهده دارد :

 اداره کلیه امور آموزشی دانشگاه

تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه ها و آیین نامه های آموزشی

نظارت بر پذیرش و گزینش دانشجو

مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه آموزشی

انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر و یا توسعه برنامه های آموزشی دانشگاه و اجرای مصوبات شورای نظارت و سنجش آموزش در دانشگاه ها

نظارت بر انجام امور آموزشی انستیتو ها و کلیه فعالیت های آموزشی دوره های تخصصی و ارزیابی آن و نیز تلاش در برقرراری و استقرار روابط علمی و فرهنگی با مراکز آموزشی با همکاری واحدهای ذیربط

نظرات کاربران