در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 25 شهریور 1400
 • معرفی گروه پژوهش و فناوری دانشکده فنی انقلاب اسلامی تهران

  این دفتر یکی از مهمترین بخشهای معاونت پژوهش و فناوری میباشد. مسئولیت گردهمایی نیروهای پژوهشی دانشکده اعم از اعضای هیأت علمی و دانشجویان و نظارت بر فعالیتهای پژوهشی بر عهده این دفتر است. این دفتر با توجه به انگیزهای نیروهای پژوهشی و زمینه های فراهم شده توسط قوانین و مقررات آموزشی ، مالی و اداری ، فعالیت های پژوهشی را در قالب طرح های تحقیقاتی، پروژه های دانشجویی در مقاطع مختلف تحصیلی و نظارت بر خدمات رسانی آزمایشگاههای پژوهشی دانشکده ها مورد حمایت قرار می دهد.

  یکی دیگر از فعالیت های بسیار پویا و مهم در حوزه امور علمی و پژوهشی، راه اندازی همایشها، سمینارها و یک مجله داخلی از فعالیت های علمی و پژوهشی گروههای مختلف در جهت به روز رسانی علمی اساتید هیأت علمی و دانشجویان می باشد.

  وظایف عمده این دفتر را می‌توان به صورت زیر خلاصه نمود:

  - مشخص نمودن طرح‌های تحقیقاتی و حمایت از آنها

  - ارزیابی امتیازات و اعتبارات پژوهشی

  - همکاری‌های علمی بین‌المللی

  - برگزاری همایش‌ها، سمینارها و کنفرانس‌های پژوهشی

  - مجله علمی دانشکده

  - آزمایشگاه‌های پژوهشی