در حال بارگذاری ...
دوشنبه 8 آذر 1400

معرفی گروه پژوهش و فناوری دانشکده فنی انقلاب اسلامی تهران

این دفتر یکی از مهمترین بخشهای معاونت پژوهش و فناوری میباشد. مسئولیت گردهمایی نیروهای پژوهشی دانشکده اعم از اعضای هیأت علمی و دانشجویان و نظارت بر فعالیتهای پژوهشی بر عهده این دفتر است. این دفتر با توجه به انگیزهای نیروهای پژوهشی و زمینه های فراهم شده توسط قوانین و مقررات آموزشی ، مالی و اداری ، فعالیت های پژوهشی را در قالب طرح های تحقیقاتی، پروژه های دانشجویی در مقاطع مختلف تحصیلی و نظارت بر خدمات رسانی آزمایشگاههای پژوهشی دانشکده ها مورد حمایت قرار می دهد.

یکی دیگر از فعالیت های بسیار پویا و مهم در حوزه امور علمی و پژوهشی، راه اندازی همایشها، سمینارها و یک مجله داخلی از فعالیت های علمی و پژوهشی گروههای مختلف در جهت به روز رسانی علمی اساتید هیأت علمی و دانشجویان می باشد.

وظایف عمده این دفتر را می‌توان به صورت زیر خلاصه نمود:

- مشخص نمودن طرح‌های تحقیقاتی و حمایت از آنها

- ارزیابی امتیازات و اعتبارات پژوهشی

- همکاری‌های علمی بین‌المللی

- برگزاری همایش‌ها، سمینارها و کنفرانس‌های پژوهشی

- مجله علمی دانشکده

- آزمایشگاه‌های پژوهشی