در حال بارگذاری ...
دوشنبه 8 آذر 1400

تربیت بدنی

معرفی اداره تربیت بدنی دانشکده فنی انقلاب اسلامی تهران

این اداره برای ایجاد نشاط، شادابی و سلامتی دانشجویان، اساتید و کارکنان زمینه لازم را برای فعالیتهای ورزشی مشتاقان فراهم می نماید و درحد مقدورات و امکانات دانشکده با ابزار ورزش همگانی و قهرمانی استفاده از ظرفیت سالن موجود دانشکده فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی برنامه ریزی برای فعالیت های ورزشی را به انجام رسانده تا دانشجویان بتوانند علاوه بر فضای علمی اوقات فراغت خود را با شرکت دربرنامه ها و مسابقات ورزشی کامل نمایند.

برخی از وظایف و اختیارات این اداره به شرح ذیل می باشد:

1 ـ توسعه و تعمیم ورزش درسطح دانشکده :

2 ـ ارائه خدمات ورزش همگانی ( ورزش روزانه، خدمات استفاده آزا د از فضاها و اماکن ورزشی دانشگاه، جشنواره ورزش همگانی و ... )

3 ـ ارائه خدمات ورزش قهرمانی ( تشکیل تیم های ورزشی منتخب دانشکده و اعزام به مسابقات درسطح دانشجویی و کارکنان )

4 ـ ترغیب دانشجویان و کارکنان به شرکت درفعالیتهای ورزشی

5 ـ اجرای برنامه های آموزش ورزش در رشته های مختلف

6 ـ برگزاری مسابقات ورزشی و نظارت بر حسن اجرای آنها

7 ـ تشکیل تیم های ورزشی  و اعزام به مسابقات المپیاد سراسری دانشجویان

8 ـ تهیه وسایل و تجهیزات ورزشی مورد نیاز در سطح دانشکده

9 ـ این اداره با دراختیار داشتن سالن ورزشی چند منظوره و سرپوشیده در 18 رشته ورزشی در طول سال تحصیلی خدمات ورزشی ارائه نماید.

 

نظرات کاربران