در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 25 شهریور 1400
 • امور فرهنگی و فوق برنامه

  معرفی امور فرهنگی و فوق برنامه دانشکده فنی انقلاب اسلامی تهران

  دانشگاه امروزه درسطح جهانی علاوه برکارکرد و وظایف آموزشی و پژوهشی وظایف جدیدی درعرصه فرهنگی و اجتماعی برعهده گرفته است که از جمله می توان به نقش فرهنگ سازی و جامعه پذیری اشاره کرد به عبارت دیگر اگر چه دانشگاه برای تولید دانش و تربیت افراد متخصص همت می گمارد و برای اشتغال آینده آنها دراجتماع تلاش می کند، اما در دانشجویان باید هنجارها ،ارزش ها و باورهایی درونی شود که با محیط شغلی آینده آنها مناسبت داشته باشد و این رفتارها و هنجارها ، چیزی نیستند که منحصرا درکلاس های رسمی تحقق پیدا کنند.

  با عنایت به کارکردهای پیش گفته و جایگاه ویژه دانشگاه در توسعه و پیشرفت کشور و با توجه به اهمیت فرهنگ و نقش انکار ناپذیر فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه به عنوان آموزش های غیر رسمی در جذب استعداد ها، شکوفایی توانمندیها و افزایش تجربیات سودمند دانشگاهیان، اهمیت و جایگاه اداره امورفرهنگی و فوق برنامه در هدایت ساماندهی به فعالیتهای فرهنگی بیش از پیش نمایان می شود.

  وظایف و اختیارات :

  اداره امورفرهنگی و فوق برنامه یکی ازادارات حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده است و عهده دار وظایف زیراست:

  1 ـ برنامه ریزی، هدایت و نظارت برفعالیتهای فرهنگی دانشکده

  2 ـ فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش و تعمیم فعالیت های فرهنگی دانشکده

  3 ـ ترغیب دانشجویان به شرکت دربرنامه های فرهنگی و هنری

  4 ـ  برقراری ارتباط و همکاری  های مشترک با سایر مراکز و مؤسسات فرهنگی

  5 ـ  مطالعه، بررسی و شناسایی معضلات فرهنگی دانشکده نیازهای فکری مخاطبان، زمینه ها  و علل آسیب پذیری و چاره اندیشی درمورد راه حل های مشکلات فرهنگی

  6 ـ  ایجاد تسهیلات لازم برای آشنایی دانشجویان با مظاهر تمدن و فرهنگ دینی و ملی از طریق کاروانهای زیارتی، سیاحتی و بازدید راهیان نور

  7 ـ  زمینه سازی برای آشنایی دانشجویان و برقراری ارتباط ایشان با نهاد و موسسات علمی ، فرهنگی و آشنایی با عالمان ، اندیشمندان و فرزانگان

  8 ـ  ایجاد زمینه های مناسب برای تولید و عرضه آثارفرهنگی و هنری دانشجویان

  9 ـ حمایت و پشتیبانی از فعالیت های فرهنگی تشکل های دانشجویی

  10 ـ تشکیل کانون های فرهنگی و هنری

  11 ـ برگزاری مراسم مختلف تجلیل، تکریم و یاد واره دانشجویان حائز رتبه های برتر و ممتاز

  12 ـ  برگزاری برنامه های مختلف برای پرکردن اوقات فراغت دانشجویان نظیر کلاسهای آموزشی، مسابقات فرهنگی و هنری، اردو ها، نمایشگاههای  فرهنگی و هنری، جشنواره ها و ...

   

  نظرات کاربران