در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 1 فروردین 1397

امور فرهنگی و فوق برنامه

معرفی امور فرهنگی و فوق برنامه دانشکده فنی انقلاب اسلامی تهران

این واحد در جهت برنامه ریزی و غنی سازی اوقات فراغت پربهای دانشجویان عهده دار امور زیر می باشد :

ـ  زمینه سازی در جهت شرکت دانشجویان در جشنواره های مختلف علمی ، فرهنگی ، هنری و ...

ـ  برنامه ریزی و اجرای اردوهای هدفمند فرهنگی و علمی

ـ  برگزاری مراسم ایام ا...  ، اعیاد و سوگواری مذهبی و ملی ، جشنها و کنفرانسهای فرهنگی و اجتماعی

ـ  فراخوان و برگزاری کلاسهای فوق برنامه و جشنواره های موضوعی علمی و مهارتی ، ادبی و هنری ، اعتقادی و مذهبی و اجتماعی در سطح مرکز

ـ  زمینه سازی جهت تحقق فعالیتهای هدفدار فوق برنامه نهادهای دانشجویی در قالب انجمن های علمی ، کانونهای فرهنگی و هنری و ... بر اساس ضوابط قانونی مربوطه 

نظرات کاربران