در حال بارگذاری ...
دوشنبه 8 آذر 1400

امور دانشجویی و مشاوره

معرفی امور دانشجویی و مشاوره دانشکده فنی انقلاب اسلامی تهران

این واحد زیر نظر معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی دانشکده قرار دارد و دارای وظایف ذیل می باشد :

 

1  ـ برنامه ریزی جهت اعطا تسهیلات مالی، بیمه های حوادث، وامها ی دانشجویی و وسایل کمک آموزشی به دانشجویان

2 ـ  برنامه ریزی گسترش خدمات مشاوره ای درسطح دانشکده و خوابگاهها و برگزاری کارگاههای مختلف

3 ـ  برنامه ریزی ارائه خدمات تغذیه ای (سلف سرویس ) مناسب، راه اندازی سامانه رفاهی تغذیه جهت دانشجویان

 4 ـ ایجاد کانونهای دانشجویی و تقویت کانونهای موجود در راستای جلب مشارکت دانشجویان درفعالیتهای فرهنگی

5 ـ برنامه ریزی و حمایت و نظارت بر انتخابات دانشجویی برای شوراها و تشکلهای قانونی و انجمن در دانشکده

6 ـ  ایجاد زمینه  جهت رشد خلاقیتها و شکوفایی استعدادهای دانشجویان در تولیدات فرهنگی (فیلم، نشریات، تئاتر و ... ) برگزاری همایشها و تشکلهای فرهنگی و اعزام دانشجویان به همانگونه همایشات در سایر دانشگاهها

7 ـ نظارت بر رعایت قوانین اسلامی و ملی در دانشگاه و برنامه ریزی جهت رفع موارد تخلف و ارشاد و راهنمایی متخلفین

8 ـ ایجاد هماهنگی بین بخشی برای نیل به اهداف و تحقق وظائف در راستای سیاست کلی دانشکده

9 ـ  تهیه تقویم برنامه های دانشجویی و واحد مشاوره در هرسال تحصیلی

10 ـ طراحی دوره های توانمند سازی آموزشی همکاران مرتبط با معاونت دانشجویی اعم از مسئولان دانشجویی، نیروهای متصدی خوابگاه و همکاران خدماتی

11 ـ اجراء و راه اندازی سیستم جامع اتوماسیون اداری ( ERP) و انجام کلیه مکاتبات اداری درون دانشکده به بصورت اتوماسیون

 

این اداره نسبت به تأمین خوابگاه دانشجویی و دیگر خدمات رفاهی، وام های دانشجویی و بیمه دانشجویان اقدام می نماید. لازم به ذکر است این اداره جهت رفاه حال دانشجویان براساس مصوبات اداره کل اموردانشجویان خدمات متعددی را ارائه می نماید:

 

الف )  امورخوابگاه و سلف :

 که شامل امورخوابگاه، تغذیه، بیمه دانشجویی و امورمربوط به وام های دانشجویی می باشد. دانشجویان محترم می توانند با درخواست خود متقاضی وام مصوب براساس شرایط باشند. مجموعه وام های دانشجویی عبارتند از وام تحصیلی ـ وام شهریه نوبت دوم( شبانه)، وام  مسکن ـ وام ضروری حوادث غیر مترقبه ـ سایر وام های ضروری مانند زیارت عتبات و عمره دانشجویی

 

ب  )  امور دانشجویان شاهد و ایثارگر :

کارشناسی امور دانشجویان شاهد و ایثارگر برای ارائه خدمات شایسته درتمامی زمینه ها در راه ارتقاء سطح علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر با بهره مندی از امکانات اختصاص داده شده ـ طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ آمادگی  ارائه خدمات به دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده می باشد که دانشجویان می باید جهت تکمیل پرونده شاهد وایثارگر به کارشناسی اموردانشجویان مراجعه نمایند.

دانشجویان شاهد و ایثارگر: فرزند شهید یا شهیده -فرزند آزاده-فرزند جانباز25% به بالا

 

ج )  واحد مشاوره ( بهداشت سلامت  جسم و روان ) و ارتقاء تحصیلی :

این دفتر با حضور یک نفرکارشناس جهت برنامه ریزی و پیگیری مشاوره های گروهی و انفرادی با اساتید متخصص، برگزاری کارگاه های آموزشی و خود مراقبتی و نیز  اجرا و پیگیری برنامه های ارتقاء تحصیلی پیشگیری از افت تحصیلی و پیگیری دانشجویان مشروطی و راهنمایی دانشجویان در زمینه برنامه ریزی درسی و ارائه راهنمایی و مشاوره درزمینه های مختلف عاطفی، خانوادگی، اضطراب، افسردگی و ... درصورت لزوم ارجاع به کارشناس متخصص ارائه خدمات می نماید.

 

د) شورای انضباطی بدوی

این شورا زیر نظر معاونت دانشجویی به عنوان رئیس شورا و رئیس اداره دانشجویی به عنوان دبیرشورا وظیفه بررسی پرونده های ارجاع شده به شورا و تشکیل جلسه و دعوت از دانشجو و تشکیل پرونده و پیگیری آراء صادره و درخواست اعتراض به آراء توسط دانشجویان را برعهده دارد.

 

نظرات کاربران