در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 1 فروردین 1397

امور دانشجویی و مشاوره

معرفی امور دانشجویی و مشاوره دانشکده فنی انقلاب اسلامی تهران

این واحد زیر نظر معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی دانشکده قرار دارد و دارای وظایف ذیل می باشد :

ـ  پاسخگویی به کلیه مسایل رفاهی دانشجویی

-  انجام خدمات مربوط به اعطای انواع وامهای دانشجویی صندوق رفاه ( تحصیلی ، مسکن ، ضروری ، ازدواج و ... ) بر اساس ضوابط

ـ  ثبت و صدور دفترچه اقساط وام های دانشجویی و پیگیری بازپرداخت آنها

ـ  برنامه ریزی جهت اسکان و تأمین خوابگاه دانشجویان غیربومی طبق مقررات مربوطه و نظارت بر اداره خوابگاه و پیگیری مسایل انضباطی و اجرایی آن

ـ  پیگیری بیمه حوادث ، درمانی و تکمیلی دانشجویی بر اساس ضوابط

ـ  نظارت کمی و کیفی بر امور سلف سرویس و بوفه و سایر خدمات رفاهی دانشجویی

ـ  پیگیری امور مربوط به کار دانشجویی بر اساس مقررات

ـ  نظارت بر ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی تحصیلی ، شغلی ، شخصی و ...  دانشجویان

ـ  انعکاس و پیگیری نظرات و پیشنهادات سازنده دانشجویان به مسئولین

- برنامه ریزی برای دفتر مشاوره دانشجویی با موضوعاتی در زمینه های دینی و اعتقادی ، روانی و تربیتی ، شخصی و خانوادگی ، تحصیلی و شغلی زیر نظر اساتید مجرب و در صورت لزوم معرفی و ارجاع به مراکز مشاوره تخصصی

ـ  برگزاری جلسات ، کارگاهها و دوره های تربیتی در موضوعات مبتلا به دانشجویان

    کمسیون موارد خاص دانشجویان

    کمیته انضباطی بدوی دانشجویی

    کلیه امور ستاد شاهد وایثارگر  و دانشجویان شاهد و ایثارگر

    انجام کلیه امور مربوط به نظام وظیفه و پیگیری صدور معافیت تحصیلی

نظرات کاربران