در حال بارگذاری ...
دوشنبه 8 آذر 1400

اداره خدمات آموزشی

معرفی اداره خدمات آموزشی دانشکده فنی انقلاب اسلامی تهران

رئیس اداره و کارشناسان این واحد زیر نظر معاونت محترم آموزشی و بر اساس مقررات و دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوطه عهده دار امور ذیل می باشند :

ـ پاسخگویی به کلیه امور آموزشی دانشجویان

ـ  برنامه ریزی برای ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان و تنظیم تقویم آموزشی برگزاری کلاسها و آزمونها .

ـ   بررسی حضور و غیاب نهایی دانشجویان و اعلام محرومیت از امتحان برای غایبین بیش از حد مجاز .

ـ برگزاری امتحانات و پیگیری ثبت و تحویل لیست نمرات اساتید .

ـ ثبت نهایی نمرات و بایگانی سوابق دانشجویان .

ـ بررسی واحدهای انتخابی مجاز دانشجویان و رعایت پیش نیاز و هم نیاز.

بررسی و اعلام وضعیت دانشجویان فارغ التحصیل انصرافی و اخراجی و صدور تاییدیه تحصیلی .

ـ صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان جهت ارائه به ادارات و سازمانها و پاسخگویی به استعلامات مربوطه .