در حال بارگذاری ...
دوشنبه 8 آذر 1400

معرفی دانشکده فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی تهران

معرفی دانشکده فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی تهران

 

 

 

 

دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره 1 تهران ( انقلاب اسلامی ) در میان آموزشکده ها و دانشکده های فنی و حرفه ای از هرنظر از جایگاه رفیعی بهره مند است ، اگر معیارها و ملاکهایی چون سابقه و قدمت ، تدریس اساتید ماهر فنی و باتجربه ، پذیرش و تحصیل دانشجویان ممتاز در رشته های فنی ، تعداد دانشجویان و فارغ التحصیلان، ارزش مدرک تحصیلی در داخل و خارج از کشور، داشتن تفاهم نامه آموزشی با شرکتهای خودروساز ایران خودرو و ساپکو، داشتن  آزمایشگاهها، کارگاهها و کتابخانه مطلوب، تعدد رشته ها،  واقع شدن در منطقه جنوب غربی تهران و مجـاورت با شرکتـهای صنعتـی کوچـک و بزرگ، ازمعیـارهای تعییـن اعتبار و اهمیـت دانشـکده باشند بدون تردید می توان گفت یکی از مهمترین و بزرگترین دانشکدههای فنی و حرفهای دانشگاه فنی و حرفهای است که از بدو تاسیس تا کنون در تربیت تکنیسنهای ماهر، شایسته و کارآفرین نقش کلیدی و مهمی داشته است. در حال حاضر قریب  به 5000 نفر دانشجوی پسر در 35 رشته (1 رشته کارشناسی پیوسته  13رشته کارشناسی ناپیوسته و 21 رشته کاردانی ناپیوسته) در5 گروه آموزشی: علوم انسانی (1 رشته) ، برق و کامپیوتر (8 رشته) ، مکانیک (16 رشته) ، عمران و معماری (6 رشته) گروه هنر(4) مشغول به تحصیل میباشند و مجموعه پرسنل این دانشکده همواره سعی و تلاش خواهند نمود تا در جهت تحقق اهداف دانشگاه فنی وحرفه ای  و آموزش عالی موثر و مفید  باشند.