در حال بارگذاری ...
دوشنبه 8 آذر 1400

بازدید تیم نظارت و ارزیابی استان تهران از دانشکده فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی

به گزارش روابط عمومی، اعضای کمیته نظارت و ارزیابی دانشگاه فنی و حرفه ای در راستای بازدیدهای دوره ای در سطح دانشکده های کشور، روز دورشنبه 24 آبان ماه سال 1400 از دانشکده فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی بازدید به عمل آورند.

در این بازدید حوزه های آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی، دانشجویی و فرهنگی به سرپرستی سرکار خانم حجازی و کارشناسان هیات نظارت و ارزیابی دانشگاه فنی و حرفه ای با هدف بررسی شاخص های ارزیابی و عملکرد حوزه های مختلف دانشکده و استاندارد سازی رویه عملکرد، مستند سازی فعالیت های انجام شده و همچنین ایجاد انسجام و هماهنگی  بیشتر جهت رفع موانع و مشکلات توسط ستاد و دانشکده، مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت.

دکتر محمدی زرندینی ریاست دانشکده، ضمن استقبال از هیات نظارت و ارزیابی به منظور تسریع در روند ارزیابی و معرفی معاونین و مدیران قسمت های مختلف دانشکده و تشکیل جلسه، با تاکید بر  اهمیت نظارت و ارزیابی در پیشبرد اهداف سازمانی، به بیان بخشی از مشکلات و موانع موجود در حوزه پژوهش و کمبود نیروی انسانی، تخصیص اعتبارات لازم با توجه به تنوع و تعداد رشته ها، آماده بودن زیرساخت های اصلی(ابنیه، تاسیسات) در دانشکده پرداختند.

شایان ذکر است که در این بازدید نظارتی، نقاط قوت و قابل بهبود دانشکده در زمینه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

                                                                                                                                                                              روابط عمومی دانشکده فنی انقلاب اسلامی

 

نظرات کاربران