در حال بارگذاری ...
دوشنبه 8 آذر 1400

اطلاعیه

دانشجویانی که به دلیل قطعی  سامانه آموزشی ناد کار اداری ایشان  انجام نشده است  می توانند برای شروع روند اداری خود در دانشکده به  کارشناس رشته ی خود در آموزش مراجعه نمایند.

نظرات کاربران