در حال بارگذاری ...
دوشنبه 8 آذر 1400

سرفصل جدید دروس

*کاردانی پیوسته

* کاردانی ناپیوسته

- ساخت و تولید

-انرژی تجدیدپذیر خورشیدی

- نقشه کشی صنعتی

-نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی

- صنایع چوب و مبلمان

*کارشناسی ناپیوسته

- جوشکاری

-مهندسی حرفه ای صنایع چوب و مبلمان

- مکانیک خودرو

-مهندسی حرفه ای جوش

- چاپ

-مهندسی فناوری شبکه های توزیع برق

- ریخته گری

-مهندسی حرفه ای  ساخت و تولید

- معماری

-مهندسی حرفه ای تاسیسات مکانیکی

- الکترونیک عمومی

-مهندسی حرفه ای مکانیک خودرو

- الکتروتکنیک

-مهندسی فناوری شبکه های توزیع برق

- عمران

-مهندسی فناوری شبکه های توزیع برق

- مکاترونیک صنعتی

-مهندسی  حرفه ای کنترل

- حرارت مرکزی و تهویه مطبوع

-کارشناسی ناپیوسته گرافیک

-نقشه برداری مهندسی عمران اجرایی

- صنایع شیمیایی

*کارشناسی پیوسته

- فناوری اطلاعات

-گرافیک

- کامپیوتر گرایش نرم افزار

-مهندسی حرفه ای معماری

- فتوگرافیک عکاسی

 

-فتوگرافیک گرافیک

 

- انیمیشن

 

- حسابداری

 

نظرات کاربران