در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 25 شهریور 1400
 • جلسه ریاست دانشکده با معاونین، مدیران گروه، و اعضای هیأت علمی

  به گزارش روابط عمومی دانشکده فنی انقلاب اسلامی در روز دوشنبه مورخ 22 شهریور 1400 راس ساعت 10 صبح جلسه ای با حضور مسئولین دانشکده فنی انقلاب اسلامی و مدیران گروه و اعضای هیأت علمی تشکیل گردید.

  در ابتدای این جلسه دکتر محمدی ریاست دانشکده ضمن تبریک شروع سال تحصیلی و خیر مقدم به اعضای محترم هیأت علمی شرح وظایف شش گانه هیأت علمی تمام وقت ویژه را به مشورت اعضای هیأت علمی گذاشتند و مقرر گردید فعالیت های آموزشی،پژوهشی، توسعه فردی، اجرایی و مدیریتی، ارتباط با صنعت و فعالیت های تخصصی هر عضو هیأت علمی مشخص و راه کاری برای اجرای آن تدوین گردد.در این جلسه همه اعضای محترم هیات علمی نیز ضمن سخنرانی، نظرات خود را بیان نمودند

   

  روابط عمومی دانشکده فنی انقلاب اسلامی

  نظرات کاربران