در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 25 شهریور 1400
 • ثبت نام تکدرس

  به اطلاع دانشجویانی که برای فارغ التحصیلی یک یا نهایتا دو درس باقیمانده دارند می رساند ،فرم ثبت نام تک درس را به آدرس

  https://tvct1.tvu.ac.ir/fa/form_data/add/form_id=1961 تکمیل نمایند.

  تاریخ ثبت نام 1400/06/16 لغایت 1400/06/23 می باشد. قابل ذکر است که تاریخ آزمون حضوری و محل آن بعد از اتمام ثبت نام تکدرس در سایت اعلام خواهد شد. کلیه دانشجویان متقاضی تکدرس موظف به واحدگیری اینترنتی نیز می باشند و بدیهی است تا مشخص شدن نمره قبولی موظف به شرکت در کلاسهای مجازی خواهند بود.
  تبصره : در شرایط خاص با درخواست دانشجو و موافقت شورای آموزشی تعداد عنوان قابل ثبت به صورت تکدرس تا چهار عنوان افزایش می یابددانشجویانی که درخواست اخذ بیشتر از دو عنوان درسی به صورت تک درس دارند در میز خدمت با ذکر دقیق مشخصات دانشجویی و درس های مورد نظر درخواست را ارسال نمایند تا مورد بررسی قرار گیرد. انتخاب واحد برای همه دانشجویان الزامی است. 
  اداره خدمات آموزش دانشکده
  1400/06/10

  نظرات کاربران