در حال بارگذاری ...
دوشنبه 10 آذر 1399
  • چهاردهمین کارگروه هیات اجرایی دانشکده فنی انقلاب اسلامی

    به گزارش روابط عمومی، روز دوشنبه مورخه 99/08/19 چهاردهمین کارگروه هیات اجرایی با حضور آقای حسینی مدیر کل امور اداری دانشگاه فنی و حرفه ای، مهندس عبدی ریاست دانشکده فنی انقلاب اسلامی، آقای شجاع الدینی ریاست آموزشکده کشاورزی شهریار، دکتر جمشیدی ریاست آموزشکده کشاورزی پاکدشت، دکتر هاویل ریاست آموزشکده تربیت بدنی صفا دشت و روسای امور اداری مراکز در سالن کنفرانس دانشکده فنی انقلاب اسلامی برگزار گردید. شایان ذکر است که در این جلسه، ساختار سازمانی جدید مراکز و جانمایی پرسنل بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

                                                                                                                                                  روابط عمومی دانشکده فنی انقلاب اسلامی

    نظرات کاربران