در حال بارگذاری ...
دوشنبه 8 آذر 1400

اطلاعیه های اداره آموزش

اطلاعیه های مهم اداره آموزش را در این صفحه مشاهده نمائید
لیست کلاس های فشرده عملی


برنامه و لینک کلاس های ورودی های جدید


 

مدارک مورد نیاز برای تکمیل ثبت نام در دانشکده انقلاب اسلامی (ورودی 1400)


ثبت نام کارآموزی نیمسال اول 1400-1401


اطلاعیه شماره 2 ثبت نام ورودی های جدید (خیلی مهم)


زمان بندی حذف و اضافه


کارت دانشجویی


برنامه امتحانات مجازی پایان ترم تابستان 993


تمدید پرداخت شهریه ترم تابستان۱۴۰۰


اطلاعیه کمیسیون موارد خاص 3 ترم مشروط


شماره دانشجویی دانشجویان مهمان در دانشکده انقلاب اسلامی در نیمسال تابستان 993


انتخاب واحد ترم تابستان برای دانشجویان دانشکده انقلاب اسلامی


اطلاعیه حذف دو درس با مجوز شورای آموزشی در نیمسال 992 با نمره صفر


برگزاری دوره تابستانی سال تحصیلی 1400-1399 برای دانشجویان میهمان در دانشکده انقلاب اسلامی


برگزاری نیمسال تابستان در دانشکده انقلاب اسلامی


تاریخ امتحانات نیمسال 992


ترمیم انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال 992


برنامه کلاس های مجازی نیمسال 992


شماره دانشجویی همه ورودی های 99 دانشکده انقلاب اسلامی


زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال 992


شروع کلاس‌های مجازی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399


اطلاعیه کمیسیون موارد خاص سنوات ترم6


اطلاعیه حذف دو درس نیمسال 991 با نمره صفر


ثبت نام تکدرس


قابل توجه دانشجویان ترم آخر و معدل بالای هفده


ثبت نام قبولی های تکمیل ظرفیت نیمسال 992


شماره دانشجویی ورودی های 992 (بهمن 99)


مشاهده انتخاب واحد در سامانه ناد برای دانشجویان ورودی مهر 99(نیمسال اول)


ورود به سایت سمیاد برای دانشجویان ورودی مهر 99


شماره دانشجویی ورودی های نیمسال اول 1399 (مهر 1399)


دریافت تاییدیه تحصیلی دانشجویان کاردانی (خیلی مهم)


 


نظرات کاربران