در حال بارگذاری ...

ابراهیم صالحی عمران : افزایش امتیاز واحد‌های عملی نسبت به واحد‌های نظری

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای گفت:از ویژگی‌های اصلی تدوین آیین نامه ارتقا و استخدام هیات علمی این دانشگاه، توجه بیشتر به بحث اختراع، نوآوری و فناوری و افزایش امتیاز واحد‌های عملی نسبت به واحد‌های نظری است.

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه گروه علمی و فرهنگی خبرگزاری صدا وسیما، ابراهیم صالحی عمران فزود: در راستای اجرای بند‌های ۶۴ و ۶۵ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر لزوم افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور و با توجه به ماهیت این گونه آموزش ها، آیین نامه ارتقا و استخدامی ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای تدوین و به منظور تصویب در دستور کار هیأت امنای دانشگاه قرار گرفت.
وی با عنوان اینکه دانشگاه فنی وحرفه ای، دانشگاهی توانمند در زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر، شایسته و متناسب با نیاز جامعه است گفت: بی تردید نقش اعضای هیأت علمی در نیل به اهداف کلان و راهبردی دانشگاه در خصوص تربیت نیروی انسانی ماهر بسیار اساسی و انکار ناپذیر است، لذا جهت دهی صحیح و اثربخش فعالیت‌های آن‌ها یکی از دغدغه‌های اصلی دانشگاه است.
وی افزود: این مهم در گرو تدوین و وضع قوانین، ضوابط و دستورالعمل‌هایی است که اولاً متناسب محیط فعالیت اعضای هیأت علمی این دانشگاه بوده و ثانیاً تقویت کننده، تسهیلگر و سرعت بخش حرکت به اهداف آموزش مهارتی است.
رییس دانشگاه فنی و حرفه‌ای گفت: آیین نامه‌های موجود مرتبط با اعضای هیأت علمی صرفاً متناسب با فعالیت اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی سایر دانشگاه‌ها بوده و عموماً هماهنگی و تناسبی با نوع فعالیت اعضای هیات علمی این دانشگاه ندارد و اجرای آن برای اعضای هیات علمی این دانشگاه با مشکلات زیادی همراه است؛ بنابراین دانشگاه از سال ۱۳۹۷ با کسب موافقت اولیه مرکز هیأت امنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر آن شد تا بر اساس ظرفیت‌های قانونی و اختیارات هیأت امنا، با توجه به ماموریت‌ها و اهداف خود، آیین نامه استخدامی و ارتقای ویژه اعضای هیات علمی فنی و حرفه‌ای را تدوین کند.
صالحی عمران افزود: تدوین هر دو آیین نامه استخدامی و ارتقای اعضای هیات علمی در دو کارگروه مستقل، متشکل از برخی اعضای هیات امنا، متخصصان دانشگاهی و خبرگان حوزه صنعت و با همکاری نزدیک مرکز هیات‌های امنای وزارت عتف در بیش از ۲۰ جلسه بحث و بررسی شد، که در نهایت با تصویب پیش نویس در کارگروه‌های مربوطه در دستور کار هیات امنای آتی دانشگاه قرار گرفته است.
رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای توجه بیشتر به بحث اختراع، نوآوری و فناوری، بازنگری در امتیاز بندی مقالات، روزآمدی و توانمندسازی اعضای هیات علمی، افزایش امتیاز واحد‌های عملی نسبت به واحد‌های نظری، جابه جایی امتیاز مربوط به پروژه‌های تحصیلات تکمیلی و جایگزینی طرح‌های کاردانی و کارشناسی با آن را ویژ‌گی‌های تدوین این آیین نامه‌ها برشمرد.
وی گفت: آیین نامه‌های جدید پس از تصویب در هیات امنا و پس از تایید در مراجع قانونی و ابلاغ توسط مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ ابلاغ قابل اجرا خواهد بود.

                                                                                                                                     روابط عمومی دانشکده فنی انقلاب اسلامی

 

نظرات کاربران