در حال بارگذاری ...

برگزاری جلسه عملکرد ستاد کرونا در خصوص پروتکل های بهداشتی در دانشکده فنی انقلاب اسلامی

به گزارش روابط عمومی، روز دوشنبه مورخه 99/04/16  جلسه عملکرد ستاد کرونا در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی با حضور مهندس عبدی ریاست دانشکده و همچنین اعضای ستاد کرونا در دانشکده فنی انقلاب اسلامی برگزار گردید. در ابتدای این جلسه مهندس عبدی به بیان نکاتی مهم پیرامون پیشگیری از شیوع بیماری کوید19 پرداختند و ضمن تاکید بر اهمیت تعامل و همکاری با ادارات بهداشت منطقه و ستاد مرکزی کرونا، رعایت اصول بهداشت فردی و فاصله گذاری اجتماعی را ضروری دانستند. در ادامه این جلسه خانم دکتر دانیایی دبیر ستاد کرونای دانشکده، به ارائه گزارشی در خصوص فعالیت های صورت گرفته جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در راستای اجرای پروتکل های بهداشتی مرتبط با حوزه نظام آموزش عالی پرداختند. شایان ذکر است که در پایان این جلسه، یازده مصوبه در خصوص اجرای هر چه بهتر دستورالعمل های بهداشتی مقابله با شیوع ویروس کرونا به تصویت اعضای ستاد کرونای دانشکده رسید.

                                                                                                                                               روابط عمومی دانشکده فنی انقلاب اسلامی

نظرات کاربران