در حال بارگذاری ...
دوشنبه 12 خرداد 1399
 • نشست تخصصی با شرکت پژوهشی و فناوری پتروشیمی در دانشکده فنی انقلاب اسلامی

  به گزارش روابط عمومی، نشست تخصصی با شرکت پژوهشی و فناوری پتروشیمی در خصوص بررسی زمینه همکاری و ایجاد رشته کامپوزیت در دانشکده فنی انقلاب اسلامی در روز چهارشنبه مورخه 98/9/6 در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید. در این نشست آقای دکتر حامدیان مقدم از پژوهشگاه پلیمر پتروشیمی حضور داشتند. طی این جلسه ضرورت و نیاز اجتماعی به تکنسین های فنی و حرفه ای در حوزه کامپوزیت مطرح و دانشکده با استقبال از ایجاد رشته کامپوزیت درخواست پیگیری و تکرار جلسات حاضر شد تا با بررسی تجهیزات مورد نیاز و پیگیری تصویب سرفصل های آموزشی از سازمان مرکزی دانشگاه تسریع گردد.

                                                                                                                                                      روابط عمومی دانشکده فنی انقلاب اسلامی

   

   

  نظرات کاربران