در حال بارگذاری ...
دوشنبه 12 خرداد 1399
  • برگزاری انتخابات شورای اجرایی (دبیر کانون هلال احمر) در دانشکده انقلاب اسلامی تهران

    روز چهارشنبه مورخه 98/9/6 انتخابات شورای اجرایی (دبیر کانون هلال احمر) در دانشکده انقلاب اسلامی تهران با نظارت آقای خمساز معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده و آقای بخشایش معاون هلال احمر منقطه ١٨ و مسئول جوانان منقطه برگزار شد که در این جلسه آقای سیدمحمدرضا جباری با بیشترین تعداد آرا بعنوان دبیر کانون هلال احمر دانشکده و آقای امیرحسین گل محمدی بعنوان جانشین دبیر کانون هلال احمر انتخاب شدند.

    روابط عمومی دانشکده فنی انقلاب اسلامی

    نظرات کاربران