در حال بارگذاری ...
دوشنبه 12 خرداد 1399
 • شرکت کارکنان و دانشجویان دانشکده انقلاب اسلامی تهران در همایش پنجه های کارآمد، سرباز ماهر

   

  گزارش شرکت  دانشجویان و همکاران دانشکده انقلاب اسلامی تهران در همایش پنجه های کار آمد و سرباز ماهر

  در مورخ  98/08/26 روز یکشنبه جمعی از دانشجویان و کارکنان دانشکده فنی انقلاب اسلامی تهران در همایش  ملی

  " پنجه های کار آمد، سربازان ماهر " شرکت نمودند

  در این خصوص امیر سرتیپ آشتیانی جانشین رئیس ستاد کل نیرو های مسلح فرمودند :

  در طرح  سرباز ماهر قصد بر این است که علاوه بر کارت پایان خدمت به سربازانی که در این حوزه خدمت می کنند، یک مهارت مورد نیاز جامعه، در حد اشتغال آموزش داده شود و در نهایت پس از سپری نمودن دوران سربازی گواهی مهارت و وام جهت اشتغال پرداخت گردد .

  در ادامه دکتر صالحی عمران ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای به عنوان سخنران همایش در خصوص جایگاه آموزش های مهارتی توضیح دادند :

  از جمله سرمایه های با ارزش هرکشور نیروی انسانی آموزش دیده می باشد ، آموزش های عمومی و آموزش های عالی همواره مورد نیاز برای هر جامعه است . از جمله  ضرورت های با ارزش می توان آموزش های مهارتی با کیفیت و مورد نیاز اجتماع را نامبرد  که برنامه ریزان نباید از آن غافل بمانند . تکثر آموزش های عمومی ، عالی و مهارتی بدون توجه به نیاز جامعه راهی عبث و بیهوده می باشد .

  نظرات کاربران