در حال بارگذاری ...
دوشنبه 8 آذر 1400

جدول فهرست طرح ها و ایده های کاربردی مرکز نوآوری

دانلود فرم درخواست پذیرش در مرکز رشد و نوآوری شهید تهرانی مقدم

پس از تکمیل فرم پذیرش، به دفتر پژوهش و فناوری دانشکده مراجعه فرمایید

جدول فهرست طرح ها و ایده های کاربردی مرکز نوآوری

معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده فنی انقلاب اسلامی

 

نظرات کاربران